Mijngrensjuweel
Image default
Dienstverlening

Deskundige hulp bij letselschadezaken

Mr. Thomas van Dijk is een advocaat letselschade Scheveningen en omgeving die al jaren met veel succes mensen uit het hele land bijstaat. Het gaat om verkeersongelukken, whiplash, arbeidsongevallen en medische fouten. Wat de laatste categorie betreft, is artikel 453 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek uitgangspunt: “In gevolge art. 7:453 BW dienen artsen die zorg te betrachten die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht. Doen zij dat niet dan kunnen zij hiervoor aansprakelijk gesteld worden.” Helaas komt onzorgvuldig handelen door artsen regelmatig voor in Nederland. Op jaarbasis overlijden als gevolg daarvan zo’n 1700 mensen. Circa 30.000 patiënten lopen gezondheidsschade op als gevolg van niet juist medisch ingrijpen. In letselschadezaken als deze gaat het om het verzamelen van zoveel mogelijk relevante medische gegevens. Belangrijk zijn het medisch dossier en het verpleegkundig dossier. Om een en ander goed te kunnen beoordelen – van Dijk is zelf immers geen arts – wordt een medisch adviseur ingeschakeld. In complexe situaties is het gebruikelijk de zaak ook voor te leggen aan een onafhankelijk medisch specialist. Hij of zij kan – in samenspraak met mr. van Dijk en zijn medisch adviseur – bepalen of er gegronde aanleiding is de betreffende arts(en) / het betreffende ziekenhuis aansprakelijk te stellen.

De financiële, juridische, medische en sociale nasleep van een verkeerongeluk is vaak ingewikkeld. De gevolgen grijpen diep in het leven van het slachtoffer in en het is lastig de lange termijn te overzien. Het is zaak zo snel mogelijk duidelijk te krijgen bij wie de aansprakelijkheid ligt. In veel gevallen vormen het proces verbaal dat de politie opstelde en de aanrijdingsformulieren samen voldoende bewijs. Soms is het mogelijk getuigen op te roepen om details van de toedracht boven tafel te krijgen. Het vaststellen van de schade in overleg met de verzekeraar levert meestal geen problemen op. Is dit wel het geval dan wordt een procedure opgestart.

Heeft u een expert letselschade in Zoetermeer en omgeving nodig? Mr. Thomas van Dijk bereikt u telefonisch via: +31 (0) 79 323 9558. Voor Whatsapp gebruikt u +31 6 22032929. Het is ook mogelijk het online contactformulier in te vullen – https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl/contact/ – of een mail te sturen aan t.vandijk@advocaatvandijk.nl.

https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl