Mijngrensjuweel
Image default
Zorg

Op zoek naar een ervaren ziektekostenverzekeraar? Kies voor Salland

Salland is een ervaren, professionele ziektekostenverzekeraar die al meer dan 160 jaar bestaat. Vanuit het hoofdkantoor in Deventer wordt nauw contact onderhouden met de verzekerden aan de ene kant en de zorgaanbieders aan de andere kant. Het Sallandse zorglandschap kennen de Salland-medewerkers op hun duimpje.

Eno

Salland is – net als ZorgDirect en HollandZorg – onderdeel van Eno. Eno ziektekostenverzekeringen heeft als doelstelling gericht bij te dragen aan betaalbare, duurzame en toegankelijke zorg. Onderdeel daarvan is het stimuleren van de verzekerden om gezond te zijn en te blijven. De zorg koopt Eno zelf in, zowel regionaal als nationaal. Kleinschaligheid en de menselijke maat zijn hierbij belangrijke waarden. In de afspraken die Eno met de verschillende zorgaanbieders maakt, staan de verzekerden centraal.

Wijzigingen aanvullende verzekering

Heeft u op dit moment een verzekering lopen bij Salland? En zou u dat voor het nieuwe jaar graag zo houden? U hoeft niets te doen, de verzekering loopt automatisch door. Desgewenst ook uw aparte tandartsverzekering. Het is wel slim om te overwegen of u iets zou willen wijzigen in een eventuele tandarts- of aanvullende polis. De Salland basisverzekering start altijd op 1 januari en eindigt op 1 december van datzelfde jaar. In het daaropvolgende jaar kunnen zowel de tarieven (bijvoorbeeld voor de vergoeding bril en / of contactlenzen) als de verschillende dekkingen wijzigen. U krijgt daar automatisch bericht van (per post of email).

VECOZO

Eno maakt gebruik van VECOZO. VECOZO geldt als landelijk knooppunt voor digitale zorgcommunicatie. Het gaat dan om allerlei administratieve berichten die uitgewisseld worden tussen gemeenten, zorgaanbieders, zorgkantoren en zorgverzekeraars. VECOZO is in 2002 opgericht door CZ, OZ en VGZ met als doel de kosten in de zorg binnen de perken te houden door administratieve lastenverlichting.

Salland gemeentepolis

Woont u in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe, Raalte of Voorst? U kunt gebruik maken van de Salland gemeentepolis. Voorwaarde is wel dat uw inkomen niet boven een – door de gemeente bepaalde – grens uitkomt. Bij deze polis betaalt de gemeente mee aan de premie. Er gelden ruime vergoedingen voor onder meer hulpmiddelen, fysiotherapie en de tandarts. Er wordt niet geselecteerd op gezondheid of op leeftijd. Kinderen tot 18 jaar zijn automatisch en gratis meeverzekerd.

https://www.salland.nl/